Topičová

Šebek & Bugar

info@autoskoladk.cz

Informace

  Řidičské oprávnění skupiny „B“ opravňuje k řízení motorových vozidel, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení, kromě místa řidiče.

  Podmínky pro udělení oprávnění:

  * Věk 18 let

  * Zdravotní způsobilost

  * Odborná způsobilost

  * Trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR

  * Při věku do 18 let písemný souhlas zákonného zástupce

  * Není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti řízení motorových vozidel

  Kondiční jízdy slouží pro držitele řidičského oprávnění, kteří se potřebují zdokonalit v praktickém řízení vozidla.

  Základní podmínkou pro kondiční jízdy je vlastnictví příslušného řidičského oprávnění. Jedna lekce trvá 1 vyučovací hodinu (45 minut) a je prováděna pod dohledem učitele na vozidlech autoškoly

  Nadstandardní péče:

  * kondiční jízda se může provádět i v místech, která si určí uchazeč (vyzkoušet řízení na určité trase do zaměstnání apod.)

  * kondiční jízda se může provádět popřípadě i o víkendu

  * uchazeč si může vybrat na jakém vozidle autoškoly bude kondiční jízdy absolvovat

  Cenu zjistíte na těchto internetových stránkách nebo na našich kontaktních telefonních číslech, kde si domluvíte i čas a datum kondiční jízdy.

  Školení řidičů referentů

  Zákoník práce v §103 odst. 2 ukládá zaměstnavateli povinnost zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňuje jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonané práce a vztahují se k rizikům, s nimž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

  Povinnost zůčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývá ze zákoníku práce (zákon č.262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Tato povinnost se týká všech osob, které fyzicky řídí v souvislosti s výkonem práce motorové vozidlo do celkové hmotnosti 3500 kg a 9 míst k sezení včetně místa řidiče. V praxi se jedná například i o zaměstnance, kteří řídí vozidlo na služební cestě na všech komunikacích.

  Školení řidičů referentů provádíme buďto v prostorách autoškoly, nebo v prostorách zákazníka. Pokud potřebujete objednat termín referentského školení, kontaktujte prosím naši autoškolu.